In-Edit i la Fundació Arrels

El vincle d’In-Edit amb Barcelona és indubtable, una ciutat que li ha ofert la possibilitat de convertir-se en el festival de cinema documental musical més important del món i expandir la seva activitat tant nacional com internacionalment, pel que estem profundament agraïts. No obstant això, també som conscients que els mateixos carrers que acullen les cues per gaudir del festival són el llar dels nostres veïns més vulnerables.

Per ajudar a revertir aquesta situació, el festival donarà el 10% de la seva recaptació a la Fundació Arrels, una entitat que des de 1987 atén i orienta les més de 4800 persones sense sostre de la ciutat de Barcelona.

Les acompanyen per aconseguir una vida el més autònoma possible cobrint les seves necessitats bàsiques, proporcionant atenció social i sanitària i garantint allotjament a aquelles persones que es troben en una situació més vulnerable. També treballen per sensibilitzar la ciutadania, denunciar situacions injustes i aportar solucions a les administracions i a la societat civil per fer possible que ningú dormi al carrer:

#ningúdormintalcarrer