NOSALTRES

NOSOTROS

IN-EDIT és una plataforma de difusió cultural especialitzada en documental musical i altres gèneres audiovisuals centrats en el món de la música. Aquesta pot ser abordada des de qualsevol punt de vista o enfocament, ja sigui social, ideològic, estètic, biogràfic, antropològic, etc. L’estil musical principal (si n’hi hagués) no influirà en els criteris de selecció.

Per a complir aquesta missió, IN-EDIT es presenta com a Festival de Cinema (en múltiples països), distribuïdora, gestora de drets, productora, plataforma web de vídeo a la carta i en qualsevol altra forma que pogués contribuir a la consecució dels seus objectius, entre els quals destaquen:

– Incrementar l’interès del públic pels formats audiovisuals a partir del documental musical i crear nous espectadors (joves) aprofitant la universalitat de la música com a eix temàtic.

– Facilitar l’accés al Cinema Documental Musical salvant les dificultats inherents a la seva condició de gènere al marge dels circuits comercials convencionals.

– Proporcionar informació addicional referida als artistes, generacions i tendències musicals en un suport audiovisual.

– Acostar al públic a directors i artistes protagonistes de les obres permetent fins i tot el diàleg amb aquests.

– Dinamitzar el mercat audiovisual, en el qual puguin veure oportunitat de negoci directors de cinema, distribuïdores, sales de projecció i indústria discogràfica.

– Promoure la creació de Cinema Documental Musical d’origen nacional.

– Proporcionar una plataforma en què les productores i distribuïdores presentin les seves estrenes.

– Exhibir obres nacionals en les diferents seus internacionals de IN-EDIT, provocant l’intercanvi de documentals.

– Propiciar un punt de trobada on els professionals de diferents disciplines i països disposin de l’oportunitat de conèixer-se, mostrar les seves obres i intercanviar experiències.

– Generar, a través de les activitats paral·leles del Festival, un fòrum de debat i reflexió d’interès per a la indústria cinematogràfica, musical i la sinergia entre ambdues.