POLÍTICA DE PRIVACITAT

IN-EDIT hand

El respecte a la privacitat de l’usuari i la protecció de les seves dades personals és un dels objectius primordials d’INEDIT PRODUCCIONES S.L. (en endavant, IN-EDIT).

En virtut de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (en endavant, LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, RGPD), aquesta labor de recopilació de dades es regeix sobre les condicions que descrivim a continuació:

Informació sobre la recopilació, finalitat, legitimació i temps de conservació de les dades personals.

IN-EDIT pot recopilar dades dels usuaris que s’hi posin en contacte mitjançant correu electrònic o telèfon, i que hauran d’expressar el seu consentiment per legitimar el tractament de les dades segons les estipulacions que recull aquest apartat.

L’usuari consent inequívocament el tractament de les dades personals que faciliti amb l’objectiu de recollir-les, registrar-les en els fitxers d’IN-EDIT i utilitzar-les per gestionar el motiu del seu contacte, tramitar-lo a nivell administratiu i prestar els serveis indicats a la nostra pàgina web.

Així mateix, s’informa l’usuari que consent el tractament de les seves dades amb l’objectiu de recollir-les, registrar-les en els fitxers d’IN-EDIT i utilitzar-les amb fins de gestió comercial (publicitat i prospecció comercial dels nostres serveis i productes).

IN-EDIT facilita a l’usuari registrar-se a aquesta pàgina web i accedir al seu perfil d’usuari mitjançant la xarxa social Facebook. A tal efecte, l’usuari haurà d’introduir el seu nom d’usuari i la seva contrasenya. Es fa saber a l’usuari que es captarà tota la informació que l’usuari no hagi limitat en el moment d’accés i, en especial, la seva adreça de correu electrònic, nom de perfil, sexe, rang d’edat, gustos, ciutat i país de residència, tipus de films afins i tipus de compra (abonament, entrada senzilla, etc.), esdeveniments a què hagi comprat entrada o serveis contractats relacionats, entre altres. En cas de no aportar aquestes dades, podrà continuar amb el procés de compra de les entrades dels productes, esdeveniments, espectacles o serveis oferts per IN-EDIT. Aquestes dades serviran per elaborar perfils dels usuaris que utilitzen la plataforma de compra d’entrades per oferir posteriorment millors serveis.

De forma enunciativa i no estricta, IN-EDIT informa que es poden captar dades sobre els gustos, agradaments i altres dades personals de què disposa aquesta xarxa social conforme a les especificacions de privacitat que l’usuari hagi configurat al seu perfil.

En aquest sentit, i amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, consentiu que l’elaboració de perfil que es duu a terme en aquest procés es pugui utilitzar per als fins descrits més amunt.

L’usuari accepta de manera expressa i inequívoca que IN-EDIT pugui captar del seu perfil, mitjançant la xarxa social amb què efectuï el registre, tota la informació que l’usuari no hagi limitat en el moment de l’accés.

Amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat també es consent la cessió o comunicació de les dades incloses als fitxers a les societats amb què IN-EDIT tingui relació contractual, amb la finalitat que puguin tractar les seves dades personals amb els fins esmentats en el paràgraf anterior.

Així mateix, es comunica als usuaris que les dades personals es conservaran fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat amb què van ser recopilades o registrades als nostres fitxers. Posteriorment, les dades personals que compleixin aquesta condició es cancel·laran, sempre que no existeixi una norma legal que n’habiliti la conservació. Cal destacar que, de la mateixa manera, les dades de caràcter personal es cancel·laran en cas que l’usuari n’exerceixi el dret de cancel·lació.

DRETS DELS USUARIS

El consentiment prestat per l’usuari es pot revocar en qualsevol moment i per tant els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, així com la limitació o oposició al seu tractament previstos al RGDP i a la LOPD, adreçant-se per escrit a l’adreça: C/Mascaró 35, Àtic 1, de la localitat de Barcelona (C.P. 08032 – Barcelona), o bé a través de correu electrònic a info@in-edit.org, incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, i amb l’assumpte «PROTECCIÓ DE DADES – IN-EDIT».

L’usuari té dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets exposats més amunt en aquesta política de privacitat, o si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix el RGPD, la LOPD i el seu Reglament de desenvolupament.

Si considera que es vulneren els drets exposats més amunt en aquesta política de privacitat, o si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix el RGPD o la LOPD, l’usuari té dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

XARXES SOCIALS

IN-EDIT està present a les principals xarxes socials. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les dades abocades en els seus perfils derivades d’amics, agradaments, seguidors (followers), comentaris, etiquetes, etc.

L’usuari accepta explícitament estar sotmès a les condicions i termes que estableixen en matèria de privacitat les diverses xarxes socials o plataformes en què IN-EDIT està present, de manera que IN-EDIT queda facultat per utilitzar els mitjans que ofereixen aquestes xarxes per informar els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

NEWSLETTER

IN-EDIT ofereix de manera gratuïta als usuaris el servei de Newsletter, que consisteix en l’enviament periòdic de notícies i comunicacions comercials relacionades amb l’entorn IN-EDIT.

L’usuari es pot donar de baixa del servei en qualsevol moment prement l’enllaç que apareix al final del missatge d’actualització que rep al correu electrònic, o exercint el seu dret de rectificació, supressió, portabilitat, limitació, cancel·lació i oposició a IN-EDIT tal com hem esmentat en matèria de protecció de dades.

SEGURETAT APLICADA A LES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de garantir la seguretat i la integritat de les dades personals facilitades, IN-EDIT ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua de les dades, així com el tractament o l’accés no autoritzat per part de tercers, tal com estipula la legislació vigent sobre aquest àmbit, i tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

MODIFICACIONS

Aquesta Política de privacitat es podrà actualitzar en qualsevol moment segons les necessitats pròpies de la pàgina web i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, dret que IN-EDIT es reserva en exclusiva.

CONTACTE AMB IN-EDIT

C/Mascaró 35, Àtic 1
Barcelona (08032 – Barcelona)
info@in-edit.org
Última modificació: 19 maig de 2018

Text legal desenvolupat per: Área Digital Abogados, S.L.P.
adabogados.net